Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024, Koła łowieckiego "Skiełek" w Łukowicy

Nasz znak: PNO.6151.10.2023

Łącko, 17.10.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2023, poz.1082 t.j.), Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/24 w obwodzie nr 195, KOŁA ŁOWIECKIEGO „SKIEŁEK”.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

- plan polowań zbiorowych 2023/2024 Koła Łowieckiego „SKIEŁEK”.

 

Z up. Wójta

Daniel Biel

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości :

-  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko,

-  na stronie internetowej Gminy Łącko (www.lacko.pl) oraz BIP,

-  Sołtysi wsi – Czarny Potok, Kicznia, Wola Kosnowa.