Pięknieją kolejne szkoły w gminie Łącko

Sprawnie przebiegają prace związane z termomodernizacją szkół w Łącku i Kiczni. Firma wykonująca te zadania wykorzystuje wakacyjny czas by nowy rok szkolny społeczność ww. szkół rozpoczęła w odnowionych i poddanych głębokiej modernizacji energetycznej obiektach. W ramach tego przedsięwzięcia wykonywane są nie tylko roboty związane z wymianą stolarki zewnętrznej i ocieplaniem ścian i stropów, ale również kompletną modernizacją kotłowni i sieci grzewczej. W ubiegłym roku takim samym zabiegom został poddany obiekt SP w Zagorzynie. Gmina Łącko pozyskała ze środków unijnych na to zadanie ponad 1,2 mln zł.

    Wakacyjny czas jest również wykorzystywany na przeprowadzenie szeregu drobniejszych prac w innych szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łącko. Przyjęte przed trzema laty założenie, że w miarę posiadanych możliwości prace te są wykonywane w okresie wakacji przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej przynosi dobre efekty i istotne oszczędności.

   W trakcie trwających wakacji wykonano już generalny remont części pomieszczeń w Przedszkolu w Jazowsku oraz ułożono kostkę brukową przy budynku. Zaadaptowano część korytarza na potrzeby małej sali w SP w Zabrzeży i w Zarzeczu. W tej pierwszej zrealizowane zostały również prace związane z wymianą części grzejników i przeróbką instalacji co i wody Wykonano już malowanie części pomieszczeń w ww. szkołach oraz w budynkach  przedszkola w Jazowsku oraz SP w Kadczy i Czarnym Potoku. W najbliższym czasie tego typu prace będą prowadzone w pomieszczeniach SP w Kiczni. Zakończone zostały też roboty związane z wykonaniem okuć blacharskich kominów na budynku SP w Obidzy.

Podziel się:

Jakość powietrza: