Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2019

WÓJT GMINY ŁĄCKO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2019 oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 179/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w roku 2019
  2. Zarządzenie Nr 178/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w roku 2019
  3. Wzór oferty
  4. Wzór sprawozdania
Podziel się:

Jakość powietrza: