Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2023

WÓJT GMINY ŁĄCKO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2023 oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 121/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w roku 2023.
  2. Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w roku 2023.
  3. Wzór oferty (plik w formacie pdf) lub w wersji edytowalnej (plik w formacie rtf)
  4. Wzór sprawozdania (plik w formacie pdf) lub w wersji edytowalnej (plik w formacie rtf)

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina