Otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kadczy

            24 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy miało miejsce uroczyste otwarcie nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Honorowymi gośćmi byli: Wójt Gminy Łącko Pan Janusz Klag, Z-ca Wójta Pan Tadeusz Zaremba, Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Warzecha, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bochenek, radni Gminy Łącko, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

            Uroczystość rozpoczęła się przecięciem biało-czerwonej wstęgi przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Dyrektora ZSP w Kadczy.

Dyrektor szkoły serdecznie powitał obecnych, a następnie oddał głos uczniom. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wyrazili podziękowanie władzom gminy za przyczynienie się do powstania nowocześnie wyposażonego boiska, które będzie służyło uczniom - młodym sportowcom.

            Po części oficjalnej uczniowie z klas III - VI przedstawili zgromadzonym program artystyczny o tematyce sportowej, w którym zaprezentowali taniec, piosenki oraz pokazy sprawnościowe. Występ zakończył układ taneczny w wykonaniu szkolnych chirliderek.

            Mamy nadzieję, że piękne, nowo otwarte boisko szkolne będzie dobrze służyło wszystkim, którzy dbają o swój rozwój i kondycję fizyczną.

Zdjęcie 1 Przecięcie wstęgi
Zdjęcie 2 Uczestnicy otwarcia boiska
Zdjęcie 3 Pokaz sprawnościowy
Zdjęcie 4 Pokaz tańca
Zdjęcie 5 Szkolne chirliderki
Zdjęcie 6 Występ dzieci