Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy

 

61229_zespol_szkol_w_KadczyNiezwykle uroczystą oprawę miało otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy. Na początek wszyscy zaproszeni goście, grono pedagogiczne i uczniowie zgromadzili się w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jazowsku na Mszy Św. W trakcie okolicznościowej homilii proboszcz ks. Mirosław Papier podkreślił osobę patrona szkoły ks. kardynała Wyszyńskiego, jako wielkiego patrioty, wychowawcy młodzieży i wzoru do naśladowania.

Następnie wszyscy zgromadzili się w budynku szkoły. Uczniowie zaprezentowali montaż muzyczno-słowny, którego mottem były słowa: „Dla szkoły miej serce – nie licz lat! Pokochaj to miejsce – mały świat.” Nadszedł również czas podziękowań. Złożono je wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy szkoły. Na ręce władz samorządowych gminy Łącko przekazali je dyrektor ZSP w Kadczy Stanisław Szwarkowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Marlena Jawor.

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko otrzymał pamiątkową tarczę szkolną. W swoim wystąpieniu wójt podkreślił, że największą nagrodą dla niego są uśmiechnięte twarze uczniów oraz program artystyczny, w którym dzieci przekazały całą swoją radość.

Z kolei Jan Golonka Starosta Nowosądecki, absolwent SP w Kadczy, wyraził zadowolenie, że jego rodzinna miejscowość może poszczycić się tak piękną placówką. Wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Janem Dziedziną wręczyli dyrektorowi szkoły Stanisławowi Szwarkowskiemu Złote Jabłko Sądeckie w uznaniu jego wkładu pracy na rzecz szkoły oraz okolicznościowy grawerton.

Potem nastąpiło poświęcenie nowego budynku oraz symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali Starosta Nowosądecki Jan Golonka, Wójt Gminy Łącko Janusz Klag, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina, Przewodniczący Rady Gminy w Łącku Zdzisław Warzecha, proboszcz parafii ks. Mirosław Papier oraz przedstawiciele grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. Goście mogli obejrzeć nowy piękny budynek, który będzie służył dzieciom z Kadczy przez wiele lat, a warto dodać, że wartość tej inwestycji wyniosła 1 146 821,00 zł.

Zdjęcie 1 Przywitanie gości- Stanisław Szwarkowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kadczy
Zdjęcie 2 Janusz Klag Wójt Gminy Łącko oraz zaproszeni goście
Zdjęcie 3 Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej z Kadczy
Zdjęcie 4 Jan Golonka Starosta Nowosądecki
Zdjęcie 6 Poświęcenie szkoły
Zdjęcie 7 Zebrani goście
Zdjęcie 8 Poświęcenie szkoły
Zdjęcie 10 Janusz Klag Wójt Gminy Łącko oraz Jan Golonka Starosta Nowosądecki
Zdjęcie 11 Wyremontowana szkoła