Otwarcie nowego obiektu szatni przy LKS Budowlani w Jazowsku.

13 lipca o godz. 17:00 oficjalnie otwarto budynek szatni zlokalizowany przy boisku sportowym LKS Budowlani w Jazowsku.

W przygotowanej z tej okazji uroczystości, udział wzięli Stanisław Kogut Senator RP, Barbara Bartuś Poseł RP, Wiesław Jańczyk Poseł RP, Marta Mordarska Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Golonka Starosta Powiatu Nowosądeckiego, Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, Radni Gminy Łącko na czele z Przewodniczącym Zdzisławem Warzechą, Antoni Ogórek Prezes OZPN w Nowym Sączu, Leszek Kołodziej Prezes LKS Budowlani w Jazowsku, Aleksander Giertler Prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz mieszkańcy Gminy Łącko.

Przywitania przybyłych gości dokonał Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, który w swoim przemówieniu przekazał podziękowania i wyrazy uznania dla byłych i obecnych działaczy klubu: Fryderyk Bugajski, Jan Hebda, Krzysztof Słowik, Eugeniusz Gromala, Marta Kowalik, Leszek Kołodziej i Józef Stanisz.

Następnie ks. Mirosław Papier Proboszcz Parafii w Jazowsku odmówił modlitwę i poświęcił obiekt oraz płytę boiska. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali kolejno Stanisław Kogut Senator RP, Barbara Bartuś Poseł RP, Wiesław Jańczyk Poseł RP, Marta Mordarska Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Golonka Starosta Powiatu Nowosądeckiego, Zdzisław Warzecha Przewodniczący Rady Gminy Łącko, Janusz Klag Wójt Gminy Łącko wraz z Leszkiem Kołodziejem Prezesem LKS Budowlani w Jazowsku.

W trakcie imprezy odbyły się dwa mecze pomiędzy  trampkarzami LKS Zyndram Łącko i LKS Jazowsko, oraz oldbojami LKS Zyndram Łącko i LKS Jazowsko.

Uroczystość uświetniała kapela młodzieżowa „FIYRLOKI” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku oraz zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

Modernizacja budynku była możliwa dzięki wsparciu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Całkowity koszt dofinansowania wyniósł 316 355 zł.

Podziel się:
Budynek szatni LKS Budowlani Jazowsko
Janusz Klag Wójt Gminy Łącko
ks. Proboszcz Mirosław Papier i Zdzisław Warzecha Przewodniczący Rady Gminy
Poświęcenie obiektu
Przecięcie wstęgi
Wręczenie dyplomów dla zasłużonych działaczy sportowych
Przejście gości w kierunku budynku szatni
Od lewej Aleksander Giertler Prezes PZLZS, Marta Mordarska Radna SWM, Wiesław Jańczyk Poseł RP, Barbara Bartuś Poseł RP, Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, ks. Mirosław Papier, Jan Golonka Starosta Powiatu Nowosądeckiego