Ostatnia umowa na budowę Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej została podpisana

Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi nasza gmina podpisała ostatnią umowę związaną z budową Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku. Dokument ten dotyczy wykonania robót budowlanych wykończeniowych i instalacji.
Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę jakim została TBM SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wartość tego etapu prac opiewa na kwotę nieco ponad 16,6 mln złotych, a termin zakończenia robót wyznaczono na 30 września 2022 r.
Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej jest obecnie największą i najbardziej kapitałochłonną inwestycją z jaką mierzy się nasza gmina. Nie lada wyzwaniem było i wciąż jest pozyskanie środków finansowych, które pozwoliłyby na zakończenie wszystkich etapów budowy tego obiektu. Dzięki wytrwałemu i skutecznemu wnioskowaniu o środki z różnych programów i funduszy, naszej gminie udało się pozyskać już blisko 14 mln zł na tę inwestycję. Nie jest to koniec aplikowania o pozyskanie kolejnych dofinansowań na ten cel, gdyż każde wsparcie środkami zewnętrznymi pozwala ograniczyć wydawanie środków budżetu gminy, pomijając niezbędny wkład własny, który niejednokrotnie stanowi obowiązkowy element przy ubieganiu się o poszczególne dotacje. Co ważne, prowadząc zadanie polegające na budowie Centrum Kultury, gmina nie ogranicza przy tym czy też nie wstrzymuje pozostałych inwestycji gminnych, które są przewidziane do realizacji.
Mamy nadzieję, że dzięki tak licznie pozyskanym funduszom zewnętrznym CKiEM niebawem będzie mogło stać się wizytówką naszej gminy i będzie służyło całej lokalnej społeczności.