OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łącko uprzejmie informuje, że w związku z realizacją kolejnego etapu sieci gazowej w Łącku (linia od ośrodka zdrowia wzdłuż ul. Kościelnej/ks. Piaskowego do rejonu Orlika) pracownik Gazowni Limanowa będzie pełnił dyżur w dniu 10 stycznia w godz. 9.00-14.00 w budynku Urzędu Gminy Łącko. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej z wymienionego rejonu Łącka mogą spotkać się z nim bezpośrednio na konsultacjach w celu otrzymania informacji na interesujące kwestie.

Bardzo ważną sprawą jest to, że na odcinku od Urzędu Gminy do Kościoła w Łącku sieć gazowa będzie zlokalizowana w jezdni drogi, która będzie przebudowywana na wiosnę. Będzie się to wiązało z brakiem możliwości przyłączenia się do sieci gazowej w najbliższych kilku latach.

Bardzo proszę zainteresowanych mieszkańców o skorzystanie ze wspomnianego dyżuru.

 

(-) Jan Dziedzina

Wójt Gminy Łącko