Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkiem

OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem lokalnych przymrozków, które spowodowały uszkodzenia w sadach i plantacjach owocowych, Wójt Gminy Łącko przypomina o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do dnia 25 maja 2020 r. Wnioski powinny być złożone na odpowiednich formularzach załączonych poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łącko.

Do wniosku należy załączyć:

1) kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski,

2) wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (jeżeli prowadzona jest w gospodarstwie produkcja zwierzęca),

3) mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Szczegóły pod numerem telefonu 184140718.

Załączniki: https://bip.malopolska.pl/uglacko,m,102864,rolnictwo.html

Przykładowo wypełniony wniosek

Podziel się: