Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO


informuje, że w dniach od 8 września 2020 r. do 30 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz części nieruchomości położonej w miejscowości Czerniec stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 119/1, która to została przeznaczona do zamiany w trybie bezprzetargowym.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

WÓJT
(-) Jan Dziedzina

Do pobrania:

- Informacja

- Wykaz nieruchomości

Podziel się: