Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

- Ogłoszenie

- Projekt Uchwały

Podziel się: