Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko:

- Ogłoszenie

- Uchwała Nr 80/XXIV/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 15 września 2020 roku.

Podziel się: