Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".

Logo Pasek LGD

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich

działającej na terenie Gminy Łącko

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

„Odnowa i rozwój wsi”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 15.10.2012 r. - 29.10.2012 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich, miejscowość 33-390 Łącko 836.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl w zakładce „Aktualne nabory”.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl, oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: 33-390 Łącko 836.

Wysokość dostępnych środków w 2012 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”  wynosi 1 000 000,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 881 021 881.

Minimalnym wymaganiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji, jest uzyskanie w wyniku oceny minimum 60% możliwych do otrzymania punktów.