OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCKO!

Wójt Gminy Łącko zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łącko.

Jest to bardzo ważny dokument określający przeznaczenie danego terenu oraz warunki jego zabudowy i zagospodarowania.

Każdy zainteresowany może złożyć wniosek do Planu Zagospodarowania do dnia 30 lipca 2024 r.

Wnioski należy składać na urzędowych formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy Łącko w pokoju nr 5 oraz na stronie internetowej Gminy Łącko.

Wygasa często stosowana w ostatnich latach możliwość tzw. zmian punktowych.

Bardzo prosimy wszystkich właścicieli o zainteresowanie powyższą sprawą gdyż będzie to miało konsekwencje na wiele lat.

Przystąpienie do zmiany MPZP