Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku niebawem wzbogaci swą flotę o samochód bojowy

Dzisiaj miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dofinansowania na „Zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko” ze środków Rezerwy Celowej Pana Premiera.
Wartość dotacji wynosi 750 tys. zł. Pozostała część środków na ten cel będzie pochodzić z budżetu gminy oraz budżetu OSP Łącko, która przeznaczy na to środki m.in. ze sprzedaży samochodu Mercedes.
Z ramienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumentpodpisał II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, natomiast ze strony Gminy Łącko byli to Wójt Jan Dziedzina oraz Skarbnik Gminy Łącko Edyta Marczyk.
W wydarzeniu udział wzięli także: Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy, Prezes OSP Łącko Jan Mrówka, Naczelnik OSP Łącko Marcin Gondek oraz Skarbnik OSP Łącko Marek Podgórski.
Zdjęcie 1 Spotkanie przed podpisaniem umowy na „Zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko”
Zdjęcie 2 Podpisanie umowy dofinansowania a „Zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko”