Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/22 w obwodzie nr 222 i 244 Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j.Dz.U.2020, poz.1683 ze zm.),  Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/22 w obwodzie nr 222 i 244 Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

- Plan polowań zbiorowych  Koła Łowieckiego „Darz Bór”, sezon łowiecki 2021/2022.

 

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko,

- na stronie internetowej Gminy Łącko (www.lacko.pl) oraz BIP,

- sołtysi miejscowości wchodzących w skład obwodu łowieckiego w Gminie Łącko tj. – Jazowsko, Kadcza, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Łazy Brzyńskie.