Obwieszczenie w sprawie dodatkowego planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2018/19 w obwodzie nr 222 i 244 KOŁA ŁOWIECKIEGO „Darz Bór” w Nowym Sączu

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018, poz. 2033 t.j.),  Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości dodatkowy Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2018/19 w obwodzie nr 222 i 244 Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

- dodatkowy plan polowań zbiorowych  Koła Łowieckiego „Darz Bór”, sezon łowiecki 2018/2019.

 

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości :

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko,

- na stronie internetowej Gminy Łącko (www.lacko.pl) oraz BIP,

- sołtysi miejscowości wchodzących w skład obwodu łowieckiego w Gminie Łącko tj. – Jazowsko, Kadcza, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Łazy Brzyńskie.

Podziel się:

Jakość powietrza: