Obwieszczenie w sprawie dodatkowego planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/22 w obwodzie nr 222 Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu

Nasz znak: PNO.6151.3.2021                                                         

 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U.2020, poz.1683 ze zm.), Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości dodatkowy Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/22 w obwodzie nr 222 Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

 

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości :

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko i we wsi Jazowsko,
  • na stronie internetowej Gminy Łącko (www.lacko.pl) oraz BIP,
  • sołtysi miejscowości wchodzących w skład obwodu łowieckiego w Gminie Łącko tj. Kadcza, Maszkowice, Szczereż.