Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

Starosta Nowosądecki zawiadamia, że na wniosek złożony przez Wójta Gminy Łącko, który wpłynął do tut. urzędu w dniu 10.10.2013r. - działającego jako zarządca drogi, w dniu 30.12.2013r. wydał decyzję nr 7/D/2013, znak: GB.II.6740.2052.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu na rzece Dunajec (w km 124+200 rzeki Dunajec) w ciągu drogi gminnej, łączącego Łazy Brzyńskie z Kadczą w zamian za stabilizację osuwiska na drodze nr 291631 na Łazy Brzyńskie w m. Obidza".

Załącznik: Obwieszczenie.

Podziel się: