Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Łąckoinformuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie MEW na rzece  Dunajec w km 137+500 w m. Zabrzeż-osada – Wietrznice, gm. Łącko, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie”