Obchody doniosłego Jubileuszu

W dniu wczorajszym 6 maja 2022 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku 40 par małżeńskich miało swoje święto. Doniosła uroczystość dotyczyła obchodów Złotych i Diamentowych Godów. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego wręczono Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Dostojnym Jubilatom odznaczenia wręczał Wójt Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Łącko Panią Bernadettą Wąchała-Gawełek i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łącku Panią Beatą Faron. Wśród gości zaproszonych na uroczystość znaleźli się Zastępca Wójta Gminy Łącko Pan Paweł Dybiec, Radni Gminy Łącko oraz Sołtysi miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy. Pary otrzymały pamiątkowy List Gratulacyjny wraz z drobnym upominkiem.

Podczas poczęstunku Jubilaci mieli okazję do wspólnych rozmów. W trakcie uroczystości przygrywała kapela Mali Zagorzynianie ze Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.

Jubilatom składamy wyrazy szacunku i serdecznie gratulujemy.

 

Zdjęcia Andrzej Sułkowski http://studio-wideo.com.pl/

Zdjęcie 1 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 2 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 3 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 4 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 5 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 6 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 7 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 8 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 9 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 10 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 11 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 12 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 13 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 14 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 15 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 16 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 17 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 18 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 19 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 20 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 21 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 22 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 23 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 24 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 25 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 26 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 27 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 28 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 29 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 30 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 31 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 32 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 33 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 34 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 35 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 36 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 37 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 38 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 39 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 40 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 41 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 42 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 43 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 44 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 45 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 46 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 47 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 48 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 49 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 50 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)
Zdjęcie 51 Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów (Łącko, 6 maja 2022 r.)