Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko otrzymało w tym roku dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych. Przyznana dotacja to 22 480,00 zł., wkład własny wynosi 5 620,00 zł. Całkowity koszt zadania stanowi wartość 28 100,00 zł. Przyznaną dotację należy wykorzystać do 31 grudnia 2018 r.

W ubiegłym roku w ramach tego programu dofinansowanie otrzymały 3 szkoły: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku i Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zagorzynie. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł, z czego kwota dotacji  wynosiła 36 000,00 zł., natomiast wkład własny 9 045,49 zł. Biblioteki wzbogaciły się o 2669 książek. Dzięki otrzymanym środkom biblioteki zostały doposażone w lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze.

Realizacja programu przyczyniła się do znacznego wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, a także wpłynęła na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów oraz częstotliwość korzystania z biblioteki w czasie wolnym.

Wysokość przyznawanej dotacji jest uzależniona od liczby uczniów w szkołach.

Podziel się: