Nowa nawierzchnia na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zabrzeży 1 września przyniósł nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale również nowe boisko sportowe znajdujące się przy tej placówce.

Tuż przed zakończeniem wakacji dotychczasową nawierzchnię asfaltową zamieniono na nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano wyposażenie sportowe, dzięki czemu w nowym roku szkolnym dzieci będą mogły korzystać z antyurazowego stadionu

Na ten cel Gmina Łącko pozyskała dotację w ramach programu "Małopolskie boiska” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 73 000 zł, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 119 000 zł.

Jest to kolejny szkolny obiekt sportowy w naszej gminie, który został zmodernizowany. W ostatnich latach Szkoła Podstawowa w Zagorzynie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku doczekały się przebudowy stadionów, przy czym w Łącku powstał kompleks trzech nowoczesnych boisk sportowych.

Podziel się: