Nominacja oficerska w Urzędzie Gminy Łącko

W dniu 16 lipca o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia nominacji oficerskiej Panu Władysławowi Świątnikowi.

Przywitania przybyłych gości dokonał Janusz Klag Wójt Gminy Łącko. Przekazał podziękowania i wyrazy uznania dla Pana Władysława Świątnika, za wybitny wkład w umacnianiu polskiego patriotyzmu, tradycji narodowych oraz przekazywania młodemu pokoleniu polskiej historii z okresu II Wojny Światowej. Ponadto w uroczystości udział wzięli:
Marian Cycoń – poseł RP, Andrzej Czerwiński – poseł RP, Edward Siarka – poseł RP, Radni Gminy Łącko na czele z Przewodniczącym Zdzisławem Warzechą, Jadwiga Jastrzębska – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, Jan Ruchała – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przedstawiciele mediów. 

Z-ca Komendanta WKU w Nowym Sączu Henryk Kiełbasa oraz kpt. Zenon Koszut uroczyście wręczyli nominację oficerską Panu Władysławowi podpisaną przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego.

Siostra Pana Władysława Stefania Laskowska przedstawiła historię rodziny Świątników w okresie wojennym. Uroczystość uświetnił koncert kapeli regionalnej.  

Pan Władysław pochodzi z Kadczy w Gminie Łącko. Będąc żołnierzem II Dywizji Strzelców Pieszych brał czynny udział w działaniach wojennych II Wojny Światowej. Od 1947 roku mieszka w Australii, natomiast od kilku lat regularnie przyjeżdża do Polski i mieszka w Czerńcu w Gminie Łącko.

Podziel się:
Powitanie zebranych gości przez Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko
Pan Władysław Świątnik
Przemówienie Andrzeja Czerwińskiego Posła RP
Wręczenie kwiatów przez Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko
Wręczenie nominacji oficerskiej Władysławowi Świątnikowi
Złożenie gratulacji przez Edwarda Siarkę Posła RP
Złożenie gratulacji przez Jadwigę Jastrzębską Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej
Złożenie gratulacji przez Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko
Kapela młodzieżowa „FIYRLOKI” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku