Nauka pływania w Gminie Łącko

W okresie od 05.04.2018 r. do 07.06.2018 r. z inicjatywy Wójta Gminy Łącko w szkołach zrealizowany został program nauki pływania. W programie wzięło udział 218 uczniów z dziesięciu szkół. Zajęcia odbywały się na basenie w Limanowej od godz. 15:00 do godz. 17:00 pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów pływania. W efekcie realizacji projektu dzieci nie tylko nabyły umiejętności pływania, ale zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Jednocześnie przystąpienie do programu miało na celu popularyzację pływania i przebywania w wodzie jako skuteczną metodę zapobiegania lub korygowania wad postawy, poprawy kondycji fizycznej i zwiększenia odporności, czy też zagospodarowania czasu wolnego dzieci.  

Podziel się: