Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lgd

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 
Informuje o możliwości składnia za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich

działającego na terenie Gminy Łącko

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 -2013 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 25 sierpnia 2014 roku do 8 września 2014 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: Łącko 836.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl oraz do wglądu w siedzibie LGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: Łącko 836, w godzinach pracy biuraWysokość dostępnych środków w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu: - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 100 000,50 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielne są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 881 021 881. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: jest uzyskanie w wyniku oceny minimum  50 % punktów, tj. 7 punktów.