Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Informuje o możliwości składnia za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich
działającego na terenie Gminy Łącko

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 -2013 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30 września 2013 roku do 29 października 2013 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: Łącko 836.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

i Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl oraz do wglądu w siedzibie LGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: Łącko 836, w godzinach pracy biura.

Wysokość dostępnych środków w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
z zakresu: - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 20 000,00 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
z zakresu: - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 100 000,50 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 881 021 881.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: jest uzyskanie w wyniku oceny minimum  60 % możliwych do otrzymania punktów.

Podziel się: