Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w roku 2019 Wójt Gminy Łącko przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 450 t.j.) mogą zgłosić swoją kandydaturę do pracy w komisji konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata, w terminie do dnia 04.01.2019 r. bezpośrednio na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Łącku.

Formularz zgłoszeniowy.

Podziel się:

Jakość powietrza: