Nabór do programu "MALUCH+" 2022-2029

muw-s2


Wojewoda Małopolski informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 oraz zachęca przedstawicieli samorządów i podmiotów sektora prywatnego do udziału w Programie.


Nowa odsłona Programu przewiduje:

 • Zwiększenie budżetu programu dzięki integracji środków europejskich.

Ze środków:

  • Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
  • Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
  • budżetu państwa

- powstanie więcej miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 • Wydłużenie czasu na realizację inwestycji dla gmin do 3 lat, dla pozostałych odbiorców do 2 lat.
 • Wprowadzenie wsparcia w utrzymaniu utworzonych miejsc, polegające na zapewnieniu dofinansowanie do utworzonych miejsc przez 3 lata.
 • Uproszczenie wnioskowania o środki:

 

  • przydział środków każdej gminie na podstawie algorytmu – są to środki gwarantowane, gmina składając wniosek potwierdza zamiar ich przyjęcia,
  • gmina może złożyć wniosek na większą liczbę miejsc opieki zgodnie z potrzebami,
  • składany jest jeden wniosek na dofinansowanie do tworzenia i utrzymania miejsc,
  • na etapie wniosku gmina nie musi dysponować tytułem prawnym do nieruchomości,
  • na etapie wniosku wnioskodawca nie przedkłada kalkulacji kosztów i opisu zadania – te dokumenty sporządza dopiero po przyznaniu środków, co daje możliwość przygotowania się do realizacji zadania.

 • Brak wymagania wkładu własnego. Środki z programu mogą pokryć do 100% kosztów zadania.
 • Uproszczenie rozliczenia środków dla ostatecznego odbiorcy wsparcia.


Termin i sposób składania wniosków:

Od dnia 19 stycznia 2023 roku do dnia 19 lutego 2023 roku.

 • Gminy - za pomocą formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków
 • Powiaty / Województwo / podmioty sektora prywatnego i osoby fizyczne – za pomocą formularza na Portalu Informacyjno – Usługowym Emp@tia


Informacje w sprawie Programu można uzyskać:

Podczas spotkań informacyjnych zorganizowanych w formule online:

 • dla przedstawicieli samorządów 25 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00
 • dla przedstawicieli podmiotów sektora prywatnego i osób fizycznych 26 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00


Link do spotkania zostanie przekazany po przesłaniu danych kontaktowych


Pod numerami telefonów:

 • 12 392 19 82, 12 392 12 88, 12 392 15 76 - dla przedstawicieli samorządów
 • 12 392 15 63, 12 392 14 48 - dla podmiotów sektora prywatnego i osób fizycznych.


Bieżące informacje są publikowane na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce MALUCH+ oraz na stronie  internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina .


PLIKI DO POBRANIA: