Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje o jesiennym terminarzu przeglądów koni

Zawiadomienie


Dotyczy: weryfikacji wpisu ogierów do ksiąg, jak również przeglądów jesiennych: klaczy, źrebiąt, ogierów wszystkich ras, oraz opisu słownego i graficznego KONI, a także wydawania paszportów dla posiadanych koni.

UWAGA -.W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią choroby Covid-19 i rosnącym ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników, przeglądy koni odbędą się zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Szczegóły w informacji - Terminarz jesienny.