LGD "Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich" ogłasza nabór wniosków

o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „MAŁE PROJEKTY” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

lgd

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „MAŁE PROJEKTY”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich”
działającej na terenie gminy Łącko.
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.09.2011 do 24.10.2011 roku
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich” miejscowość: 33-390 Łącko, Łącko 662, w godz. 9.00 – 14.00 .

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl w zakładce „Aktualne nabory”.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich” miejscowość: 33-390 Łącko, Łącko 662, w godz. 9.00 – 14.00
Wysokość dostępnych środków w 2011 na operacje z zakresu „MAŁE PROJEKTY”w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wynosi 87 120 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18/444-55-64.

Minimalnym wymaganiem którego  spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji, jest uzyskanie w wyniku oceny minimum 60% możliwych do otrzymania punktów.