Lekcja WOS-u uczniów ze Szkoły Podstawowej w Obidzy w Urzędzie Gminy Łącko

W dniu dzisiejszym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Obidzy już po raz kolejny odwiedzili Urząd Gminy Łącko celem odbycia jednej z lekcji wiedzy o społeczeństwie. Lekcja ta, została poprowadzona przez Wójta Gminy – Jana Dziedzinę oraz Sekretarza Gminy – Wojciecha Jamro. Podczas wizyty, ósmoklasiści poznali zasady funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolę i zadania jakie spełnia gmina. Ta niecodzienna forma zajęć pozwoliła również na przyjrzenie się pracy urzędu z bliska.