Korpus Solidarności – szansa dla rozwoju wieloletniego wolontariatu

Wolontariusze to nieoceniona pomoc dla organizacji pozarządowych i instytucji. Gdyby nie oni, wiele wartościowych wydarzeń nie mogłoby się odbyć. By jednak oni byli zadowoleni i wspierali organizacje długofalowo, potrzebne jest przekazywanie koordynatorom i organizatorom elementarnej wiedzy i kształtowanie umiejętności zarządzania potencjałem wolontariuszy.

Właśnie w tym celu powstał rządowy program wsparcia wolontariatu długoterminowego - Korpus Solidarności. To jeden ze sztandarowych programów Narodowego Instytutu Wolności, którego założeniem jest edukowanie, integrowanie i współpraca czterech grup docelowych: wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizacji oraz otoczenia.

Od lat zauważana była duża potrzeba zwiększenia znaczenia wolontariatu, nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce. By ustalić jednorodne standardy, według których rozwijany będzie on w poszczególnych regionach, stworzony został właśnie Korpus Solidarności.

Każda z wyżej wymienionych grup docelowych objęta jest kompleksowym wsparciem, które w długofalowym działaniu ma wpłynąć na większe zainteresowanie tematem wolontariatu, a także zwiększenie wiedzy na temat zaangażowania społecznego.

Dla koordynatorów wolontariatu zaprojektowano szereg różnorodnych działań: szkolenia podstawowe, szkolenia rozszerzone wspierające konkretny obszar współpracy, poradnictwo, udział w debatach oraz grupie wymiany doświadczeń, a także w certyfikacji organizacji przyjaznej wolontariuszom. Działania w ramach Korpusu Solidarności zostały dobrane w taki sposób, by oprócz teoretycznego podejścia do tematu wolontariatu podczas szkoleń, umożliwić zastosowanie tej wiedzy również w praktyce.

Działania prowadzone będą w województwie małopolskim do końca roku 2020. Operatorem programu na terenie województwa małopolskiego jest partnerstwo dwóch organizacji: Stowarzyszenie Sursum Coda z Nowego Sącza wraz ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Informacje nt. dostępnej oferty wsparcia znajdują się na stronie www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html.

Więcej szczegółów na temat Korpusu Solidarności oraz oferty dla wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji udziela:

Agnieszka Iwan, koordynator ds. wolontariatu

507 662 514, agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl

Podziel się: