Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2014-2020

Celem niniejszych ankiet jest wsparcie procesu opracowywania diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Łącko, poprzez zweryfikowanie jakości życia mieszkańców oraz opinii przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających na jej terenie.

Prosimy o wypełnienie dotyczącej Pani/Pana ankiety dostępnej pod linkami:

 Ankieta dla przedsiębiorców:

http://www.ebadania.pl/ec68d3f2871829bb

 
Ankieta dla organizacji pozarządowych:

http://www.ebadania.pl/1c4743f223a553a5

 
Ankieta dla mieszkańców:

http://www.ebadania.pl/5b9f549820a49e2a

 

 Ankiety dostępne są również w formie papierowej:

- w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku
- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku
-w Gminnej Bibliotece w Łącku
- w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1, 14,19, 21.

Strategia Rozwoju Gminy Łącko to najważniejszy dokument planistyczny, strategiczny naszej gminy, dlatego zależy nam, aby jak najwięcej mieszkańców Gminy Łącko zaangażowało się w jego powstanie. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy oraz wytyczenie właściwych kierunków rozwoju.

Termin wypełnienia ankiet w wersji elektronicznej mija 20.04.2014 r. Prosimy o rozpowszechnianie informacji o prowadzonym badaniu ankietowym.

                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy!

 

Podziel się: