Konsultacje Społeczne - projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŁĄCKO NA LATA 2016-2022

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016 - 2022.

Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych Gminy Łącko.

Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę stanu obecnego Gminy oraz w oparciu o prowadzone otwarte konsultacje społeczne obejmujące:

- spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy, jakie odbyły się miesiącu październiku 2015 r. oraz

- konsultacje w postaci ankiet, jakie zbierane były od mieszkańców i interesariuszy propozycji zadań do ujęcia w niniejszym Programie, jakie prowadzone były w miesiącu październiku 2015 r.

Wszystkie instytucje gminne oraz inne organizacje miały także możliwość zgłaszania własnych zadań do niniejszego Programu za pomocą Formularzy zgłoszeń kart projektu dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Obecnie przedstawiamy Państwu Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji i zachęcamy do podzielenia się Państwa uwagami dot. przedmiotowego dokumentu.

Uwagi prosimy zgłaszać do 19 marca 2016r. drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@lacko.pl lub dostarczyć na dziennik podawczy do Urzędu Gminy w Łącku.


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022.

Raport z konsultacji społecznych.

Mapy terenów wskazanych do rewitalizacji.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.

Podziel się:

Jakość powietrza: