Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU

WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCKO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 83/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Wójt Gminy Łącko
 zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty

działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko

 do konsultacji

 rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Projekt Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 - (pobierz)plik w formacie pdf (235 KB).

Uwagi do Programu można nadsyłać do 23 października 2023 roku pocztą elektroniczną: gmina@lacko.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Łącku):

Urząd Gminy Łącko

33-390 Łącko 445

(z dopiskiem: Konsultacje Programu Współpracy)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu: 18 414 07 22.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

ZAŁACZNIKI:

- Projekt Programu - plik w formacie pdf (235 KB)

- Formularz opinii - plik w formacie pdf (156 KB)