Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 94/2021 z dnia 7 października 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Wójt Gminy Łącko

zaprasza

wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko

do konsultacji

rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.


Projekt Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 - pobierz.

 

Uwagi do Programu można nadsyłać do 21 października 2021 roku pocztą elektroniczną: gmina@lacko.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Łącku):

 

Urząd Gminy Łącko

33-390 Łącko 445

(z dopiskiem: Konsultacje Programu Współpracy)


Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu: 18 414 07 22.