Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 78/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Wójt Gminy Łącko
 zaprasza

wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko

 do konsultacji

 rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko 

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Projekt Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 - pobierz.

 

Uwagi do Programu można nadsyłać do 21 października 2020 roku pocztą elektroniczną: gmina@lacko.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Łącku):

 

Urząd Gminy Łącko
33-390 Łącko 445 
(z dopiskiem: Konsultacje Programu Współpracy)

 

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu: 18 414 07 22.

Podziel się: