Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCKO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019


Działając na podstawie zarządzenia Nr 159/2018 Wójta Gminy Łącko z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

 

Wójt Gminy Łącko

zaprasza

wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko

 do konsultacji

 rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Projekt Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 - pobierz.

Uwagi do Programu można nadsyłać do 14 listopada 2018 roku pocztą elektroniczną: gmina@lacko.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Łącku):

Urząd Gminy Łącko

33-390 Łącko 445

(z dopiskiem: Konsultacje Programu Współpracy)

 

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu: 18 414 07 19.

Wójt

(-) mgr Jan Dziedzina

Podziel się:

Jakość powietrza: