KOMUNIKAT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

W związku z wysokimi temperaturami, brakiem opadów atmosferycznych oraz obniżeniem się poziomu wód, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zwraca się z uprzejmą prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody (niepodlewanie trawników i krzewów), aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.