KOMUNIKAT Wojewódzkiego Zespółu Zarządzania Kryzysowego o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania znajdują się pod tym adresem.

Podziel się:

Jakość powietrza: