KOMUNIKAT o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 22.11.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania znajdują się pod tym adresem.