Komunikat dla mieszkańców

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu PM10 w powietrzu oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzopirenu w powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powiny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

Bieżące informacje można uzyskać na www.malpolska.pl/powietrze