Koło tematyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych - spotkania stacjonarne

W ostatnim czasie uczniowie na jednych z zajęć z koła tematycznego w zakresie przedmiotów przyrodniczych poddani zostali wyzwaniu - doświadczenia chemiczne. Uczestnicy chętnie i z zaciekawiem słuchali i wykonywali polecenia prowadzącego, by w ten sposób dowiedzieć się czegoś nowego.

Innymi zajęciami były zajęcia wyjściowe w terenie, gdzie uczniowie mogli poznawać i podziwiać nowe gatunki zwierząt i roślin, występujące w naszej i sąsiedniej gminie.