KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE NA DROGI W GMINIE ŁĄCKO

30 sierpnia br. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań drogowych do realizacji z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście znalazły się dwa zadania drogowe wnioskowane przez gminę Łącko, które zostały wysoko ocenione prze Komisję Wojewody.

-  poz. 22 „Przebudowa drogi gminnej Nr 291811K Zarzecze - Wyrobiska - Brzyna na odcinku w km 2+050-2+988 w miejscowości Zarzecze”; wartość robot 609 509,91, z kwotą dofinansowania 365 705,00;

- poz. 51 „Remont drogi gminnej Nr 291875K Maszkowice - Na Śliwowiec na odcinku w km 0+024-0+614 w miejscowości Maszkowice”; wartość robót 378 284,90 zł, z kwotą dofinansowania 226 970,00 zł

Należy zaznaczyć, że są to zadania jednoroczne, które muszą zostać zrealizowane i rozliczone w bieżącym roku.

Równocześnie w ramach ogłoszonego naboru wniosków z FDS na rok 2020 gmina przygotowała i złożyła wnioski aplikacyjne o dofinansowanie dwóch zadań drogowych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 292153K Czarny Potok – Pod Szkołą w km 0+000 – 0+526

    w miejscowości Czarny Potok; wartość robót 628 200,32 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 291943K Szczereż - Olszanka w km 0+000 – 0+600

    w miejscowości Szczereż; wartość robót 794 776,11 zł.

Podziel się: