Kolejne kilometry kanalizacji w Gminie Łącko w trakcie budowy!

W Maszkowicach trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – etap II.
Zadanie to polega na wykonaniu 2,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowie odcinka sieci wodociągowej o dł. 143 mb. Umożliwi to podłączenie do kanalizacji 25 budynków mieszkalnych oraz 5 budynków do sieci wodociągowej.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę dofinansowania ze środków EuropejskiegoFunduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Kwota pozyskanej dotacji to ponad 2,1 mln zł, przy całkowitej wartości inwestycji w kwocie ponad 2,6 mln zł. Były to ostatnie dostępne jeszcze środki finansowe z tej perspektywy.
Inwestycja zgodnie z umową musi zostać ukończone do końca października br.
Zdjęcie 1 Budowa kanalizacji i wodociągu w Maszkowicach - etap II.
Zdjęcie 2 Budowa kanalizacji i wodociągu w Maszkowicach - etap II.
Zdjęcie 3 Budowa kanalizacji i wodociągu w Maszkowicach - etap II.