Kolejne inwestycje gminne dofinansowane z PROW

W dniu 16 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Wójt Gminy Łącko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowy o dofinansowanie trzech kolejnych projektów. Zadania te w łącznej wartości ponad 2 mln zł będą  realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Potwierdza to aktywność i skuteczność Gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Na zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży pożarnej w miejscowości Jazowsko” w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg.

W przyszłym roku w Maszkowicach zostanie zmodernizowane boisko sportowe. Otrzyma ono nowe ogrodzenie, zadaszoną wiatę, ławostoły i ławki pojedyncze.

Kolejno realizowaną inwestycją będzie nowoczesny, kolorowy, a co najważniejsze spełniające wszelkie standardy bezpieczeństwa plac zabaw i rekreacji dziecięcej zlokalizowany przy Przedszkolu Samorządowym w Łącku. Będzie on oddzielony od przedszkola ogrodzeniem z dwoma bramkami wejściowymi otwartymi dla wszystkich osób chcących skorzystać z powstałej infrastruktury. Dziesięć nowych stanowisk parkingowych powstanie przy zajezdni autobusowej.

Dzięki realizacji kolejnych inwestycji nasze miejscowości zyskują nowe oblicze i funkcjonalność.

Podziel się: