Kolejne dotacje napływają do naszej Gminy!

W poniedziałek wójt Jan Dziedzina odebrał promesę na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Jazowsku i Łącku.
Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 523 700 zł przyznanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie możliwa wymiana 30 szt. lamp oświetleniowych na obiekcie Orlik w Łącku na nowe energooszczędne lampy LED. W Jazowsku natomiast zdemontowana zostanie stara i zamontowana będzie nowa nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej. Również Orlik w Jazowsku uzyska nowe energooszczędne oświetlenie przez wymianę 36 szt. lamp. Działania te podyktowane są koniecznością obniżenia zużycia energii elektrycznej na obiektach gminnych, ze względu na wysokie koszty utrzymania. Równocześnie cieszy nas fakt ogromnego zainteresowania tymi kompleksami sportowymi przez mieszkańców, którzy systematycznie korzystają z dostępnej infrastruktury.
Całkowita wartość modernizacji Orlika w Jazowsku wyniesie ponad 658 tys. zł, w tym dofinansowanie w kwocie ponad 460 tys. zł. Natomiast całkowita wartość modernizacji oświetlenia Orlika w Łącku to 90 tys. zł, w tym dofinansowanie w kwocie 63 tys. zł.
 
Fot.: miastoNS.pl
Zdjęcie 1 Odebranie promesy na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja kompleksów sportowych