Inwestycje 2013

W bieżącym roku Gmina Łącko kładzie duży nacisk na realizację nowych projektów oraz przygotowuje koncepcje kierunków inwestycyjnych, przyczyniających się do jej wszechstronnego rozwoju.

Podziel się:

Kolejna dotacja dla Gminy Łącko

10 października 2013 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie ocenił wniosek Gminy Łącko złożony w ramach II naboru w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. „Przebudowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości...

Kolejna dotacja dla Gminy Łącko

Wizualizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku

Przedstawiamy wizualizację rozbudowywanego w chwili obecnej budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku, którego planowany termin ukończenia  jest w roku 2015. Na przedstawionej wizualizacji znajduje się również budynek Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku. Gmina Łącko posiada niezbędną dokumentację projektową budowy Szkoły...

Wizualizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku

Ruszyła długo oczekiwana rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku

W dniu 12.09.2013r., nastąpiło przekazanie placu pod rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku. Prace przy budowie rozpoczęły się niemal od zaraz. Stare skrzydło szkoły zostało rozebrane w kilka dni, a następnie przystąpiono do prac ziemnych oraz wykonania fundamentów. Zakres już wykonanych prac, można prześledzić na...

Ruszyła długo oczekiwana rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku

Kolejne inwestycje gminne dofinansowane z PROW

W dniu 16 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Wójt Gminy Łącko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowy o dofinansowanie trzech kolejnych projektów. Zadania te w łącznej wartości ponad 2 mln zł będą  realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów...

Kolejne inwestycje gminne dofinansowane z PROW

Inwestycje w gminie już ruszyły

Rozpoczęły się prace przy realizacji nowych inwestycji w Gminie Łącko. Jako jeden z pierwszych placów budowy oddano teren związany z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Jazowsko. Jest to jedna z większych inwestycji realizowanych obecnie przy współudziale środków unijnych w naszej gminie.

Inwestycje w gminie już ruszyły

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Łącko w 2013 r.

W bieżącym roku Gmina Łącko kładzie duży nacisk na realizację nowych projektów oraz przygotowuje koncepcje kierunków inwestycyjnych, przyczyniających się do jej wszechstronnego rozwoju.

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Łącko w 2013 r.

Dotacja na remont remizy OSP w Woli Kosnowej.

Samorząd gminny w ostatnim czasie podejmuje szereg działań zmierzających do polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łącko.

Dotacja na remont remizy OSP w Woli Kosnowej.

Ponad 2 mln zł na drogi w Gminie Łącko.

Sukcesem zakończyły się starania o pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Tegoroczne promesy opiewają na kwotę 1 130 000 zł.

Ponad 2 mln zł na drogi w Gminie Łącko.

Kolejny nowoczesny plac zabaw w Gminie Łącko

W Gminie Łącko powstanie kolejny nowoczesny plac zabaw, tym razem w Kiczni przy Szkole Podstawowej.  Podobnie, jak trzy place wybudowane w ubiegłym roku, zostanie on utworzony dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu wsparcia „Radosna Szkoła”.

Kolejny nowoczesny plac zabaw w Gminie Łącko